RENOVEM-BUS

Què proposem?

Des dels anys 70 el servei de transport urbà del Masnou és gestionat per una empresa privada. A finals d’aquest any 2015, la concessió d’aquest servei s’acaba i l’empresa,com ha fet durant 40 anys, espera una prorrogació.

Tot i així, aquest any l’Ajuntament té unes altres intencions que, en cap cas, tenen en compte l’opinió de les usuàries del servei o les necessitats del poble. Tot el contrari, aposta de nou per una empresa privada, no local, que té el mercat monopolitzat.

Per tant, creiem que és ara el moment de fer les nostres propostes:

1. Volem millorar el servei de transport urbà, recollint les necessitats de les usuàries d’aquest servei i les d’aquelles persones que no el fan servir perquè el funcionament actual no els ho permet.

2. Volem que aquest servei s’encari d’una manera més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

3. Volem que aquest servei torni a mans públiques, és a dir, volem la seva municipalització.

 

Per què ho proposem?

Perquè creiem que una millora és necessària i que aquesta només pot venir de la mà de la municipalització del servei amb els seus múltiples beneficis com són:

  • Estalvi econòmic: Estalviant-nos tant els sobrecostos de la gestió privada com l’IVA del 10% que s’aplica als transports urbans.
  • Motivació i proximitat de gestió: Permetent una reacció de gestió més ràpida i una dinamització de l’economia local.
  • Qualitat de servei: Dotant a l’ajuntament de tots els mecanismes de control sobre el servei i del poder de decisió sobre aquest.

Com ho farem?

1. A través d’una enquesta, primer pas per saber el que realment vol el poble, per detectar mancances reals i així poder proposar millores. Només així, des del carrer, podrem fer una bona proposta i donar-hi veu dins el consistori.

2. Promovent activitats, caminades, parades informatives, etc. Ens trobareu aquests mesos actives pels carrers, necessitem que vingueu a dir-hi la vostra. Qualsevol idea o comentari és vàlida per elaborar la nova proposta de transport urbà:

3. Analitzant les dades obtingudes a través de l’enquesta, les parades informatives i redactant una proposta. Posteriorment serà presentada com a moció al Ple de l’Ajuntament, per tal que sigui aprovada per la majoria del consistori i, com a tal, sigui aplicada.

 

Perquè aquest és el primer pas de molts altres projectes de recuperació de la gestió dels serveis bàsics per part del poble del Masnou. Les municipalitzacions són una eina de control i fiscalització útil per tal de recuperar els serveis d’una manera radicalment democràtica i posar-la al servei de les classes populars.