Codi Ètic

1. Codi Ètic

Les regidores tindran mandats limitats a un màxim de dues legislatures consecutives. A la CUP entenem que cal apostar per combatre la política personalista tradicional, que cerca sempre la presència de líders.

A més a més, les persones que integren la CUP no podran tenir duplicitat de càrrecs en les institucions ni en la mateixa organització. En cas de ser imprescindible només podran tenir una font d’ingressos provinents de l’Administració. En cas d’obtenir més d’una font d’ingressos, aquests aniran destinats a projectes socials decidits de manera participativa.

2. Limitació de sous a les regidores

La retribució de les regidores en cas d’estar a l’oposició serà com a màxim el Sou Mínim Interprofessional (645,30 €/mes nets) i en cas d’entrar al govern serà com a màxim 2,5 vegades el SMI (1613,25 €/mes nets).

3. Democràcia directa i participativa

La CUP advoquem per l’establiment de mecanismes que garanteixin la participació directa del poble masnoví a la política municipal. En aquest sentit, des de la CUP apostarem per sotmetre a referèndum vinculant les decisions polítiques que tinguin una afectació important per la Vila, així com la proposta de noves inversions.

De la mateixa manera, la CUP lluitarem perquè l’Ajuntament actuï de manera totalment transparent en la seva gestió municipal. L’Ajuntament del Masnou és hermètic a l’hora de fer públiques informacions com ara els cobraments dels regidors per assistència als plens. Des de la CUP entenem que aquesta no és forma de fer les coses, els i les habitants del Masnou tenim dret a saber quin ús se’n fa, dels diners públics.

4. Sense crèdits ni deutes

Entenem que per a fer política al servei del poble, la candidatura no pot estar lligada a deutes monetaris amb bancs ni entitats financeres de cap tipus.

Així doncs, la CUP apostem per mantenir la nostra independència respecte als grups financers i les elits econòmiques.

No es sol·licitarà cap crèdit, ni per al finançament de la candidatura ni per a la campanya electoral. Així mateix, farem públics els ingressos i les despeses anuals de la candidatura, el cost de la campanya electoral i la renda de les regidores.

5. Assemblearisme

Dins del grup municipal de la CUP al poble, les decisions es prenen i es prendran de manera assembleària, sense òrgans directius i/o executius que donin ordres. En coherència amb les nostres demandes i principis, apostem per la democràcia directa i participativa començant per nosaltres mateixes. L’assemblea local serà sempre sobirana i prendrà les seves pròpies decisions tenint en compte la realitat del nostre poble.

6. Lluites socials

El grup municipal de la CUP, sorgeix de diverses persones provinents del teixit social i associatiu del Masnou i del Maresme en general.

Per consegüent, treballarem estretament amb els moviments populars, de defensa del territori i lluites socials de la Vila. A més a més, donarem veu a tots aquells col·lectius i organitzacions que tinguin en la seva acció diària la transformació social i cultural del nostre poble. Ens posem a disposició com a altaveu humil al consistori de totes les lluites que clamen per un poble més just, més solidari, més lliure…

7. Ordenació del territori

La CUP pensem que cal un canvi radical quant a les polítiques d’ordenació del territori, afavorint els interessos comuns de la població en lloc dels interessos privats. Per això treballarem per canviar les polítiques especulatives d’accés a l’habitatge i la terra, promovent espais com el Parc Vallmora com a zona d’ús agrícola en règim social, i recuperant l’espai de l’antiga DOGI com a parc urbà, lliure de les grans edificacions, que esdevingui un gran pulmó verd al bell mig del Masnou.

8. Municipalisme

La CUP defensem un municipalisme arrelat al territori, que miri en primer terme pels interessos i les necessitats de les classes populars masnovines. Els municipis són sovint la institució més propera als vilatans, així doncs, amb la mirada posada en engegar un procés de construcció nacional i transformació social, treballarem perquè sigui des dels municipis on comencem la batalla perquè el poder de decisió retorni al poble.

9. Marc nacional

Fem una aposta clara per la independència dels Països Catalans i la construcció d’un nou model al marge del capitalisme, única via per garantir el manteniment i foment de la llengua i cultura catalanes i la plena sobirania de les classes populars.