Remunicipalització de l'aigua

Des de la CUP, creiem en la MUNICIPALITZACIÓ de l'aigua per recuperar la gestió pública de l'aigua per tal de garantir els drets bàsics per construir des de les classes populars la nova república.

No creiem en el model actual de la gestió de l'aigua.

PER QUÈ ENS ESTAFEN?

- El model de gestió privat implica, una sèrie d’irregularitats i informacions opaques que escapen al control de les administracions.

- La tarifa dels municipis amb gestió privada és un 25% més cara (de mitjana) que la dels de gestió pública.

- L’encariment és degut a tres factors:

o El primer, el benefici industrial de l’empresa, per pagar els dividends a les seves accionistes.

o El segon, els costos encoberts que es deriven de les subcontractacions

o El tercer factor d’encariment és el cànon concessional, una quantia que funciona com un impost encobert i
que els ajuntaments demanen a l’empresa en contrapartida per la concessió.

- Aquests ingressos extraordinaris poden servir per pagar deute públic, construccions municipals o campanyes institucionals i, a més, són molt difícils de rastrejar.

- Quan s’externalitza el servei d’aigua també es produeix una pèrdua d’accés al coneixement per part del sector públic.

Al Masnou, la gestió de l’aigua per part de SOREA, durant aquests dies està sobre la taula. Demanen prorroga d’un any més del servei al nostre poble, pujant tarifes sense explicacions. Ara és el moment d’actuar i MUNICIPALITZAR l’aigua del poble i per al  poble